News | 02 February 2021

Som man frågar får man svar apropå SVD och Upplands Väsby

Svenska Dagbladet har under ett par dagar skrivit om skolan och friskolor i synnerhet - samt debatten om detsamma i allmänhet. Det började i lördags med ett reportage som tog sitt avstamp i Internationella Engelska Skolans (IES) etablering i Upplands Väsby utanför Stockholm och har fortsatt med att beskriva debatten. Ingenstans finns frågan än mindre svaret på frågan; varför lämnar föräldrar och barn den kommunala skolan för IES?

Men först, låt mig bara klargöra några saker om processen runt expansionen i Upplands Väsby för att sedan säga något om själva skolan och dess fantastiska elever - innan jag resonerar kring min inledande fråga.

För det första; Upplands Väsby kommun såg tidigt ett behov av fler skolplatser och att vi från IES skulle kunna erbjuda en efterfrågad och uppskattad skola. Kommunen har alltså under hela processen varit involverad och informerade om vår expansion - det är nämligen en förutsättning för oss när vi expanderar. Det blir effekter första året för andra skolor men det blir det även om kommunen själv öppnar en ny skola. Vi startar aldrig en ny skola utan att kommunen vill att vi gör det.

En av skolorna som nämns i SVD som haft ett stort elevtapp - som inte bara avser IES - har Ulla Hamilton på friskolornas riksförbund kikat mer på om vad som skulle kan vara anledningen (LÄNK).

För det andra, IES Upplands Väsby är en F-9 skola när den är helt utbyggd. Idag är det en F-7 skola med 480 elever med barn från 14 olika kommuner varav majoriteten (78 procent) kommer från Upplands Väsby. Det är föräldrar som aktivt valt oss för att utbilda deras barn. Det är ett stort förtroende som vi verkligen värdesätter. 

För det tredje, låt oss säga något om eleverna som går på IES Upplands Väsby. För detta är en skola med stor mångfald. Fler än 50 elever dvs 10 procent av eleverna är nyanlända till Sverige. 65 procent av eleverna har ett annat modersmål än svenska. Av de som började hos oss i årskurs 4 och gjort ett diagnostiskt prov i läsförmåga visar det att alldeles för många (mer än 30 procent) inte har åldersrelevanta kunskaper för att kunna läsa. 

Var och en av IES Upplands Väsby elever är fantastiska men alla som arbetar i en skola förstår att det aldrig är utan utmaningar.

Tillbaka till frågan som inte ställs eller besvaras. Varför väljer man IES? Den frågan ska egentligen ställas till våra elever och deras föräldrar - eller de som står i vår över 230 000 registreringar långa kö. Men vi vet att mer ordning och reda är den främsta orsaken till att de väljer IES. Vi har funnits i 28 år och driver några av landets bästa skolor. Vi är helt enkelt duktiga på det vi gör och därför vill familjer välja oss för sina barn. 

Det finns bra kommunala skolor liksom andra friskolor, men jag tror att om fler lade mer tid på att höja kvaliteten i svensk skola överlag skulle kanske fler elever stanna i den kommunala skolan. Bara 2 procent går faktiskt i en av IES skolor. Friskolor är ett komplement som ger valfrihet. Den som fokuserar mer på  driftsformen än att se till uppdraget och kvaliteten i skolan- det vill säga elevernas utbildning - ska verkligen fundera på frågan som inte ställts eller besvarats. 

Linda Norberg,
Ansvarig Public Affairs IES