Internationella Engelska Skolan öppnar en ny skola i Trelleborg

Internationella Engelska Skolan öppnar en ny skola i Trelleborg

Internationella Engelska Skolan, IES, har tecknat hyresavtal med Hemsö om nybyggnation av en ny skola i Trelleborg. Skolan beräknas öppna augusti 2022.

Trelleborgs kommun har som en del av sin stadsutvecklingsplanering identifierat ett behov av att  förstärka integration och skolresultat i området Fagerängen samt öka valfriheten för eleverna i Trelleborg. Internationella Engelska Skolan kommer att vara belägen strax norr om Fagerängen och intill en kommunal skola. Kommunen har valt ut plats och storlek på skolan för att svara upp till de behov som kommunen har. Skolan planeras när den är fullt utbyggd att ha 700 elever i årskurserna F-9 samt fritids. Kön till IES Trelleborg kommer under förutsättning att alla tillstånd erhålls att öppna 1 februari 2021.

Anna Sörelius Nordenborg, VD för Internationella Engelska Skolan kommenterar: "Vi ser fram emot att vara del av den nysatsning som Trelleborg gör på området Fagerängen och att ge ökad möjlighet för eleverna att påverka sin framtid. Vår kommande skola i Trelleborg är ett utmärkt exempel på hur friskolor och kommun kan arbeta tillsammans för att förstärka skolresultat och integration. IES gör ett 20-årigt hyresåtagande där IES tar hela risken, dvs det finns ingen klausul att kunna lämna skolan i förtid. Vi är stolta över det förtroende vi fått och ser fram emot att bidra till kommunens utbildningssatsning med en internationellt präglad skola av hög kvalitet."

"Skola och utbildning är en av kommunens viktigaste arbetsområden. Att våra ungdomar har fler valmöjligheter för att kunna stå ännu starkare för framtiden är viktigt - detta är en riktig milstolpe för kommunen", säger Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande (M), Trelleborgs kommun.

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare