Att få ut mest möjligt av varje dag

Ett exempel på en skoldag på IES 

Barn utvecklas bäst när de vet vad de har att vänta sig. En välstrukturerad skoldag bidrar till att ge ditt barn självförtroende och till en bra inlärningsmiljö. 

08:00

Att varje dag hälsas välkommen av rektorn är en liten handling som har stor betydelse. Vid skolporten kan föräldrarna ta tillfället i akt att diskutera hur det går för deras barn. IES-eleverna tar farväl av sina mobiltelefoner, samtidigt som de tar av sig ytterkläderna. Elektronik stängs av och låses in så att alla kan fokusera på inlärning under lektionerna och riktiga samtal och lek med sina kompisar under rasterna.   

För våra yngsta elever börjar dagen med fritids, som är öppet från tidig morgon.

 

08:20

Varje lektion börjar i tid och hela lektionstiden utnyttjas. Eleverna ställer sig lugnt i kö och väntar på att välkomnas av sina lärare; en enkel rutin som hjälper var och en att fokusera från och med den första minuten. 

Lektionerna präglas av strukturerad, lärarledd undervisning. Eleverna får regelbunden feedback och vet vad som förväntas av dem tack vare tydliga inlärningsmål och framgångskriterier. 

Schemalagd tid med mentorerna ger varje elev möjlighet att diskutera saker de funderar över. Mentorerna ringer dessutom regelbundet vårdnadshavarna, så att de tillsammans kan underlätta elevens lärande och utveckling.

 

12:00

Rasterna ger möjlighet för eleven att koppla av tillsammans med sina klasskamrater genom lek, sport eller att bara umgås i uppehållsrummet. Eleverna äter lunch klassvis tillsammans med personal och kan välja mellan olika hälsosamma och näringsrika rätter av kött, fisk eller vegetariskt alternativ. 

 

15:00

Efter skoldagens slut kan de yngre eleverna välja att vara på fritids eller på ”Junior Club”. Vi har också lärarledda akademiska klubbar som är öppna för alla elever. Dessa erbjuder en plats där elever kan göra klart sina läxor, där de kan få extra hjälp eller be om en extra utmaning, så att alla elever kan lära sig i en takt som passar just dem.