INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Borås

Internationella Engelska Skolan Borås is a 4-9 school with a safe and calm environment, where teachers can teach and students learn.

Join our School Digital Tour

News | 08 September 2022

Större intresse än någonsin för nya IES-skolor

Internationella Engelska Skolan har idag skickat in uppdaterade kösiffror till Förvaltningsrätten för de planerade skolorna i Norrtälje, Upplands-Bro, Vårby Udde i Huddinge utanför Stockholm och Södra Änggården i Göteborg och kan konstatera att intresset är större än någonsin för att vara så lång tid innan planerad skolstart.

Images

https://engelska.se/news/st%C3%B6rre-intresse-%C3%A4n-n%C3%A5gonsin-f%C3%B6r-nya-ies-skolor

 

– Det är mycket glädjande och visar att det finns en stor efterfrågan på en skola med vår internationella profil bland familjer på många håll i Sverige, säger Jörgen Stenquist, vice VD på IES och ansvarig för etablering av nya skolor.

I juli meddelade Skolinspektionen att de avslog fyra av Internationella Engelska Skolans ansökningar om att få öppna nya skolor. Anledningen var att myndigheten inte ansåg att det redovisade underlaget räckte för att påvisa ett tillräckligt intresse riktat till de specifika skolorna. Tidigare har IES kunnat hänvisa till sin generella kö för att påvisa efterfrågan, men detta tillvägagångssätt godkänns alltså inte längre av Skolinspektionen.

Efter avslagen har IES därför öppnat köer till alla de planerade skolorna, och gensvaret har varit överväldigande. Aldrig tidigare har så många föräldrar ställt sina barn i kö till nya IES-skolor, så långt innan de öppnat. Totalt antal elever i kö till respektive skola kan ses i tabellen nedan (beläggningsgrad inom parentes).

 

– Myndigheterna har efterfrågat siffror på riktat intresse för respektive skola och nu har vi tagit fram detta, säger Jörgen Stenquist. Vi har hela tiden vetat att det finns en stor efterfrågan på vår typ av skola, men nu har vi svart på vitt att platserna kommer att fyllas. Det är en kö som administreras av Schoolsoft, en fristående aktör som används av ett stort antal kommuner och friskolor.

Internationella Engelska Skolan (IES) har funnits i nästan 30 år och driver idag 45 grundskolor över hela landet, från Trelleborg i söder till Skellefteå i norr, och en gymnasieskola på Södermalm i Stockholm. Internationella Engelska Skolan öppnar enbart nya skolor i kommuner där det finns en politisk vilja och där kommunen bedömer att det finns ett elevunderlag och en efterfrågan.

– Så länge det finns en efterfrågan bland elever och föräldrar är vi intresserade av att öppna nya IES-skolor, men det måste vara kommunens analys av behovet och elevunderlaget som avgör var och när, säger Jörgen Stenquist.

 

https://engelska.se/news/st%C3%B6rre-intresse-%C3%A4n-n%C3%A5gonsin-f%C3%B6r-nya-ies-skolor