News | 19 January 2021

Internationella Engelska Skolan om betyg från årkurs 4

Internationella Engelska Skolan kommer till hösten att införa betyg i årskurs 4 på alla skolor under förutsättning att riksdagen inom kort säger ja till regeringens förslag och öppnar för den möjligheten.

"Vi tror att det bidrar till att skapa en trygghet för våra elever", säger utbildningschef Annakarin Johansson Sandman.

Detta rapporterades i Sveriges Radio i januari 2021.

Barbara Bergström, grundare av Internationella Engelska Skolan, utvecklar resonemanget i Aftonbladet:

Internationella Engelska Skolan kommer självfallet att ta vara på denna öppning. Frågan har en lång historia för vår del. År 2000 hotade Skolverket och dåvarande skolminister att stänga min då enda grundskola, i Gubbängen, för att jag envisades med att ge ”betygsliknande omdömen” till våra elever från årskurs 6. Frågan fortsatte förfölja oss under många år, med hot om nedläggning eller uteblivna tillstånd.

Mitt skäl för att ge betyg varje termin, och därtill med tydliga indikationer mitt i terminerna, är att både elever och föräldrar behöver få veta var en elev står. Genom att identifiera brister tidigt kan man också åtgärda dem tidigt. Som reglerna var, fick eleverna inte besked förrän grundskolan nästan var över, vid avslutningen av åk 8, var de stod.