INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Upplands-Bro

Internationella Engelska Skolan Upplands-Bro, planerad att öppna så snart alla nödvändiga tillstånd är på plats, blir en tvåspråkig skola som strävar efter att ge varje elev - oavsett bakgrund - förutsättningar att nå högt ställda kunskapsmål och navigera i en internationell miljö.

Ansök Digital Rundtur

OM VÅR SKOLA

Vi skapar höga förväntningar för framtida generationer

Internationella Engelska Skolan Upplands-Bro är en tvåspråkig skola för elever i årskurs F-9.

Vi undervisar enligt svensk läroplan och upp till hälften av all undervisning sker på engelska av behöriga lärare från länder som Kanada, USA och Storbritannien.

Vi är övertygade om att alla barn kan lyckas, oavsett bakgrund. Denna övertygelse innebär att vi stöttar varje elev så att de kan nå sin fulla potential. Vi har också tydliga strukturer och förväntningar. På så sätt skapar vi en trygg och stimulerande skolgång med ömsesidig respekt, samtidigt som vi engagerar oss i våra elever och förbereder dem för att lyckas i livet.