Internationella Engelska Skolan

Skärholmen

Internationella Engelska Skolan Skärholmen erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

OM VÅR SKOLA

Rektor hälsar välkommen

Vi på IES Skärholmen är fast beslutna att se till att varje elev når sin full potential.

Image

Dr Margret Benedikz

Kära föräldrar och elever,

Välkommen till IES Skärholmen! Vi är en dynamisk och ambitiös skola som arbetar för att hjälpa varje barn nå sin full potential. 

IES Skärholmen ligger i en modern, välutrustad byggnad inte långt från Skärholmen Centrum. Skolan öppnades för åtta år sedan i 2013 och vi har blivit en viktig del av området/ stadsdelen. Vi har för närvarande cirka 630 elever och våra elever trivs med skolan. Vi är stolta att 97 % av förra årets årskurs 9 elever är behöriga till gymnasiet (Gymnasium)!

Vår prioritet, i enlighet med IES etos, är att se till att skolan är en säker inlärningsmiljö där elever kan lära och lärare kan undervisa. 

Ungdomar från skärholmen området står inför stora utmaningar och vi är fast beslutna att se till att varje elev inspireras, utmanas, uppmuntras och stöttas. Vi tror att varje barn kan lyckas och vår kvalificerade personal är dedikerade till att ge en utmärkt utbildning. 

Vi undervisar enligt svensk läroplan men vi har ett internationellt sätt att arbeta och hjälpa eleverna. Hälften av all undervisning sker på engelska av behöriga lärare från engelsktalande länder. Det är dock fortfarande viktigt för oss att bidra och ta en del av vår lokalsamhälle i skärholmen.

Akademiska studier är inte vårt enda fokus utan vi strävar efter att se till att eleverna har en holistisk utveckling. En del av detta arbete är vårt "hus"-system (Sahara, Atlanten, Amazon och Everest). Varje elev tillhör ett hus och detta bidrar att stärka känslan av tillhörighet och gemenskap i skolan. Det är en aktiv del av vårt likabehandling arbete. Varje elev ska känna sig trygg i vår skola!

Det du ser på vår hemsida ger dig bara en liten inblick i det arbete vi gör. För att lära dig mer om det arbete vi gör, vänligen kontakta oss och vi berättar mer om vad IESS erbjuder.

Från alla oss på IES Skärholmen vill jag tacka er för er intresse i vår skola. Vi ser fram emot att träffa er snart.

Med vänliga hälsningar,

Dr Margret Benedikz, rektor