Internationella Engelska Skolan

Landskrona

Internationella Engelska Skolan erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs F till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Nyheter | 2022 december 12

Angående artikeln i Landskrona Posten och Helsingborgs Dagblad

Images

I morse publicerade Landskrona Posten och Helsingborgs Dagblad en artikel om IES Landskrona. Det som granskats är skolans rutiner för att skapa trygghet och studiero i skolan samt arbetsmiljöförhållandena för elever och personal.

När vi som skola, och jag som rektor, får kritik på det här sättet, tar jag det på största allvar. På IES Landskrona arbetar vi hela tiden för att vår skola skall präglas av lugn och trygg miljö för våra elever.

När vi får signaler om otrygghet eller sviktande studiero hanterar vi situationen skyndsamt samt gör insatser för att förhindra att liknande uppstår igen. Detta arbete inleds alltid genom att ha samtal med involverade elever samt personal, därefter informeras vårdnadshavare för att kunna stödja sitt barn på hemmaplan.

Samarbete med vårdnadshavare är av största vikt för oss och vi ser stora positiva förändringar när de involveras i barnens skolgång, inte minst när det gäller arbetet med att främja en trygg skola. Vi har en pågående dialog med vårdnadshavare för att kunna stödja elever framgent.

Imorgon tisdag förväntar vi oss att en andra text publiceras, om IES Landskrona som arbetsplats. För att kunna göra ett bra arbete är det viktigt att våra medarbetare trivs. När jag började i rollen som rektor, i augusti 2021 påbörjade jag ett intensivt arbetsmiljöarbete på IES Landskrona, och involverade vårt huvudkontor samt skolans skyddsombud för att utveckla de områden där det funnits ett missnöje med arbetsmiljön. Vi har kommit en lång väg i arbetet med de problem som personalen flaggat för, men mycket arbete återstår fortfarande att göra.

Vi vet att allt förändringsarbete tar tid och att det är krävande, och det är naturligt för alla arbetsplatser, inklusive vår skola. Som en del i det arbetet kan det uppstå situationer där skolledare måste fatta obekväma och impopulära beslut. Den kritik som riktats mot nuvarande ledningen tar jag på fullt allvar och skolan kommer fortsätta sitt samarbete med huvudkontoret och den täta dialogen med skolans skyddsombud, för att säkerställa en bra arbetsmiljö på IES Landskrona. Vi har nu en god dialog med skolans elevråd och kommer att fortsätta utveckla det arbetet för att säkerställa en trygg och lugn skola för alla våra elever.

Alma Fazlic
Rektor IES Landskrona