Ledning

Internationella Engelska Skolan ledningsgrupp ansvarar för att se till att alla delar av organisationen fungerar på högsta nivå, inom sitt respektive expertisområde.


Verkställande direktör
Ms Annette Brodin Rampe
Ms Brodin Rampe tillträdde som VD för Internationella Engelska Skolan i mars 2018 och har övergripande ansvar för hela organisationen. Hon kommer från en bakgrund inom Brunswick Group LLP, som Managing Partner Europe. Hon arbetade som global rådgivare för strategisk kommunikation, kriskommunikation, förändringsprocesser samt public affairs. Hon är ördförande för Stiftelsen Global Child Forum, hon är också med i styrelsen för Swedish-British Chamber of Commerce och har tidigare arbetat för multinationella företag inom energiindustrin.


Finansdirektör
Mr Fredrik Åkerman
Fredrik Åkerman, med sin erfarenhet och visade förmåga, är mycket kapabel att leda utvecklingen av IES finansiella avdelning och med utvecklingen av företaget. Han leder arbetet med budget och finanser. Han stödjer skolorna ifråga om ekonomi, skolpeng och kontrakt. Han har en solid och omfattande erfarenhet som ekonomichef, då han arbetat 9 år i den rollen för Bisnode var han också arbetat som Tillförordnad CEO. Han har tidigare också arbetat som VD för BTJ Infodata och före det som VD för Dagens Nyheter.


Vice VD
Mr Jörgen Stenquist
Som major i den svenska marinen har Mr Stenquist gjort många år av utlandstjänst runt världen. Han var rektor i Internationella Engelska Skolan i Täby innan han utsågs till vice VD 2009. Han biträder VD med ledningen av företaget, med ett särskilt ansvar för strategisk planering, expansion och säkerhet på strategisk nivå.


Vice Finansdirektör
Ms Annika Dohrman
Ms Dohrman rekryterades till Internationella Engelska Skolan 2010 och leder arbetet med budget och finanser. Hon stödjer skolorna ifråga om ekonomi, skolpeng och kontrakt. Ms Dohrman kom närmast från positionen som finans- och HR-ansvarig i Sverige för det globala medicinteknikföretaget Smiths Medical.


Utbildningsansvarig
Mr Damian Brunker
Mr Brunker, med brittisk bakgrund, har erfarenhet som lärare och biträdande rektor sedan 2000. Han kom till Internationella Engelska Skolan i Eskilstuna vid dess start 2006. Han håller i arbetet med kvalitet och standarder i utbildningen inom Internationella Engelska Skolan. Han leder också en mängd projekt för att främja de akademiska resultaten och lärarnas utveckling. Mr Brunker är också våraombudsmannen. Om det skulle hända att du önskar framföra ett klagomål, information om hur du kan göra det, hittar du här.


Skoljurist
Ms Eva Andersson
Internationella Engelska Skolan har anställt Eva Andersson som skoljurist från och med januari 2013. Tjänsten kommer att innebära ett juridiskt stöd för rektorerna i IES skolor över landet. Arbetsuppgifterna kommer också att innebära utredningar och beslut inom det skoljuridiska området samt att tillsammans med Head of Academics fungera som Ombudsman för skolverksamheten. Eva Andersson kommer från en tjänst som Undervisningsråd på Skolinspektionen och har tidigare arbetat som lärare och som sekreterare i en statlig utredning rörande kommunal.


HR-chef
Ms Melanie Prinsloo
Ms Prinsloo bistår Rektorerna i bemannings- och rekryteringsfrågor och driver företagets HR-strategi. Hon hanterar även traditionella HR-frågor, så som fackliga förhandlingar och talent management. Ms Prinsloo har arbetat med HR frågor professionellt sedan 1984, varav de senaste tio åren i Sverige och dessförinnan i Tyskland. Hennes hemland är Sydafrika. Innan hon kom till IES, 2014 tillbringade hon en stor del av sin HR-karriär i företagsmiljöer, däribland olika verksamhetsområden inom Siemens.


Marknadschef och medieansvarig
Mr Jonathan Howell
Mr Howell kom till Internationella Engelska Skolan 2011, med en bakgrund som journalist och som informationssekreterare i Storbritannien. Han ansvarar för att Internationella Engelska Skolan hemsida hålls aktuell och leder arbetet med material för marknadsföring. Han är också pressansvarig.


IT-chef
Mr Scott Melnyk
Mr Melnyk, kanadensare, kom till Internationella Engelska Skolan som lärare i Bromma. Dessförinnan arbetade han bland annat som systemutvecklare för Stockholms universitet och KTH. Han ansvarar för planering och drift av IT-system för skolorna, liksom telefonkontrakt. Han stödjer också skolorna ifråga om deras behov av informationsteknologi.


Verksamhetschef Elevhälsan
Dr Helena Lüning
Dr Lüning arbetar sedan 2016 på Internationella Engelska Skolan och är sedan 2017 verksamhetschef för den samlade elevhälsan, vilket inkluderar elevhälsans medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. Uppdraget omfattar kvalitetsarbete och utveckling av elevhälsan med särskilt fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Dr Lüning är dubbelspecialist i barn- och ungdomsmedicin samt barn- och ungdomspsykiatri och har nästan 20 års erfarenhet av kliniskt arbete inom sina specialiteter.

 


Säkerhetschef
Mr Håkan Åstrand
Efter många år som Verksamhetschef inom Internationella Engelska Skolan är numera Håkan Åstrand IES Säkerhetschef. Rollen innefattar planering, konsultering och implementering av säkerhetarbete samt brandskyddsarbete på en rikstäckande nivå. Rollen innebär också projekt planering för nya och befintliga skolor samt arbetsmiljörelaterade hälso- och säkerhetsfrågor.


Affärsutvecklingschef - Europe
Mr Tim Lakin
Under sina fyra år som Regionchef i Europa för Cambridge International Examinations och sju år som lärare inom affärsutveckling har Mr. Lakin erhållit sig en stor erfarenhet med att jobba både med den internationella samt tvåspråkiga skolsektorn. Innan detta har han haft ett flertal ledande befattningar inom förlags- och medieindustrin. Hans fokus ligger nu på en strategisk planering och utveckling för Internationella Engelska Skolan inom skolmarknaden i Europa.