Styrelse

Internationella Engelska Skolan leds av en styrelse.

Mer information om styrelsen finns här på vår bolagshemsida.

Den dagliga verksamheten styrs från huvudkontoret, som ligger i Täby.

De enskilda skolorna leds av sina respektive rektorer.