Advisory Board för Internationella Engelska Skolan

Hans Albin Larsson, professor i historia och utbildning vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Tidigare överdirektör vid Skolinspektionen. Har skrivit ett flertal böcker om den svenska utbildningspolitikens historia.

Sangeeta-Bagga-Gupta är professor i utbildning vid Jönköpings universitet och adjungerad professor vid Aligarh University, Indien. Hon är vetenskaplig ledare av en internationell forskargrupp kring kommunikation, kultur och mångfald. Hon har en omfattande vetenskaplig publicering på området språk och kultur. Hon leder för närvarande Vetenskapsrådets projekt Participation for all?

Torkel Klingberg, professor i Kognitiv neurovetenskap vid Stockolms hjärninstitut, del av Karolinska Institutet (KI). Professor Klingberg ligger i framkant av  den internationella forskningen om arbetsminne, speciellt hos barn. Hans senaste bok är ”Den lärande hjärnan – minnes- och hjärnutveckling hos barn” (Oxford University Press 2013). Han är medlem av Nobelförsamlingen vid KI.

Hugo Lagercrantz, professor i pediatrik vid Karolinska Institutet och senior doktor vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Medvetande och hjärnutveckling hos barn has varit ett av huvudområdena i hans forskning. Hans senaste bok är ”I barnets hjärna” (In the brain of a child”, 2012). Professor Lagercrantz har också varit aktiv i debatten om tidigt språklärande och tvåspråkighet.

The Advisory Board leds av Dr. Hans Bergström, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.