Nyheter | 2022 augusti 10

Om Skolinspektionens avslag på ansökningar för nya skolor

Skolinspektionens oväntade avslag på Internationella Engelska Skolans (IES) ansökningar om att öppna nya skolor i Norrtälje, Upplands Bro, Vårby Udde utanför Stockholm och Södra Änggården i Göteborg har väckt många frågor. Jörgen Stenquist, vice VD på IES och ansvarig för etablering av nya skolor, förklarar vad som har hänt och hur situationen ser ut framåt.

Images

Jörgen Stenquist

Hur kommer det sig att kön är öppen trots Skolinspektionens avslag? 
– Skolinspektionens beslut går att ompröva och överklaga vilket innebär att vi nu fortsätter att bygga upp en kö för att på så sätt kunna ge Skolinspektionen det underlag som den efterfrågar för att kunna fatta ett nytt beslut.

Varför avslog Skolinspektionen IES ansökningar?
– Skolinspektionen ansåg att vi inte visat ett tillräckligt stort specifikt intresse för just den skolan i respektive tillståndsansökan. Under alla våra tidigare ansökningar, som Skolinspektionen godkänt, har vi redovisat intresset för skolan genom att hänvisa till vår långa kö till befintliga skolor. Nära en kvarts miljon familjer har ställt sina barn i kö till någon av IES skolor. Så stor är alltså efterfrågan på en svensk skola med internationell profil och undervisning på svenska och engelska. Skolinspektionen har nu beslutat att det sätt vi redovisat intressekö på inte längre accepteras utan vi måste visa på ett specifikt intresse för varje skola i respektive ansökan.

Varför beviljade inte Skolinspektionen IES begäran om omprövning? 
– Vår begäran avslogs då Skolinspektionen ansåg att vår komplettering var så pass stor att det sågs som ett nytt beslut vilket en omprövning inte omfattar.

Vad innebär det att ärendet ligger i Förvaltningsrätten? 
– Förvaltningsrätten är nästa instans, som utifrån gällande lag gör en bedömning över huruvida Skolinspektionen gjort korrekt bedömning av ärendet. 

Vad händer om Förvaltningsrätten går på Skolinspektionens linje? 
– I det fall man går på skolinspektionens linje kvarstår möjligheten att begära prövning i Kammarrätten. Till syvende och sist kan vi också välja att göra en ny ansökan i januari 2023.

Kommer de berörda skolorna att öppna? 
– Vi är helt inriktade på att alla dessa viktiga etableringar ska öppna som planerat och uppmuntrar intresserade familjer att ställa sig i kö via www.engelska.se 

Är det meningsfullt att ställa sig i kön till de berörda skolorna? 
– Absolut! Det är viktigt att ställa sig i kö då antalet platser är begränsade och kön växer snabbt. Var och en som ställer sig i kö bidrar också till att underlaget till ansökan blir än mer övertygande. Man behåller sin plats i kön så länge man själv så önskar och man förlorar inte heller sin plats om man står i kö till någon annan skola.