Nyheter | 2022 oktober 21

IES beklagar Förvaltningsrättens beslut, men ambitionen är fortfarande att skolorna ska öppna

Igår meddelade Förvaltningsrätten att de avslår Internationella Engelska Skolans överklaganden av Skolinspektionens avslag på ansökningarna om att öppna skolor i Norrtälje, Upplands-Bro, Vårby Udde i Huddinge utanför Stockholm och Södra Änggården i Göteborg.

Images

– Vi är besvikna på Förvaltningsrättens beslut, säger IES vice VD Jörgen Stenquist, eftersom detta i första hand drabbar de tusentals barn, vars familjer valt att ställa dem i kö till någon av de fyra skolorna.

IES ambition är fortfarande att de aktuella skolorna ska öppnas och att de elever som ställt sig i kön ska få gå i den typ av skola som de önskat. IES kommer därför att ansöka på nytt till Skolinspektionen, med de nya kösiffrorna. Mer information om hur detta påverkar tidsplanen för respektive skolstart kommer längre fram.

Detta har hänt:
I juli meddelade Skolinspektionen att de avslog fyra av Internationella Engelska Skolans ansökningar om att få öppna nya skolor. Anledningen var att myndigheten inte ansåg att det redovisade elevunderlaget räckte för att påvisa ett tillräckligt intresse riktat till de specifika skolorna. Tidigare har IES kunnat hänvisa till sin generella kö för att påvisa efterfrågan, men detta tillvägagångssätt godkänns alltså inte längre av Skolinspektionen.

Efter Skolinspektionens avslag gick ärendet vidare till Förvaltningsrätten för prövning. För att tillmötesgå myndigheternas nya krav på underlag öppnades köer till alla de planerade skolorna, och gensvaret har varit överväldigande. Aldrig tidigare har så många föräldrar ställt sina barn i kö till nya IES-skolor, så långt innan de öppnat. Totalt antal elever i kö till de respektive skolorna (beläggningsgrad inom parentes):

Norrtälje (2023): 665 (111%)
Vårby Udde (2024): 696 (116%)
Södra Änggården (2024): 1298 (142%)
Upplands-Bro (2024): 986 (164%)

Läs mer: Större intresse än någonsin för nya IES-skolor


För ytterligare information, kontakta:
Presschef Lars Anders Johansson 072-178 22 83, press@engelska.se