Ägare

IES ägs sedan i slutet av november 2020 av Peutinger AB. Peutinger AB är ett svenskt aktiebolag som har cirka ett dussin ägare - fonder, stiftelser och familjer - bakom sig. Största ägare är Paradigm Capital men även IES grundare, Barbara Bergström är en av de tre största ägarna genom sin stiftelse The Hans and Barbara Bergström Foundation. Paradigm Capital grundades 2007 av svensken Jan Hummel och investerar huvudsakligen i nordiska börsnoterade bolag. Paradigm Capital investerar med mycket lång tidshorisont och gärna i serviceföretag av hög kvalitet. Andra större investeringar i Sverige inkluderar Instalco AB och Jetpak AB. Paradigm Capital har varit aktieägare i IES sedan bolagets börsintroduktion 2016. 

(IES köptes under hösten 2020 ut från börsen av Peutinger AB i ett offentligt uppköpserbjudande.)