Finansiell information

Kvalitet är djupt förankrat i vårt DNA

Internationella Engelska skolans kvalitetsrapport är framtagen för att åskådliggöra hur IES arbetar. Rapporten redovisar resultaten för våra skolor på en rad olika områden, så att det ska vara möjligt att jämföra oss med andra skolor, och följa utvecklingen över tid. Kvalitetsrapporten kommer att publiceras varje år.

De ämnen som ingår i rapporten är:

  • Systematiska kvalitetsförbättringar
  • Integritet i betygssättningen
  • Hur vi mäter kvalitet
  • Hur forskarna tycker att kvalitet ska mätas

Årsredovisningar: