Hållbarhet

IES övergripande mål är att ge barn och ungdomar möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, oavsett bakgrund. Därför sker det viktigaste hållbarhetsarbetet på det lokala planet, i varje enskild skola, med fokus på omsorg av elever och medarbetare. Till prioriterade frågor hör bland annat arbete mot mobbning, ordning och reda på lektionerna, hög fysisk säkerhet, hög kvalitet i undervisningen och goda studieresultat.

Vi har fyra fokusområden för vårt hållbarhetsarbete de kommande tre åren, Välbefinnande elever, Excellens i utbildningen, Samhällsengagemang, Gröna initiativ. Samtliga integrerade i vår verksamhet och en viktig del i att leverera på vår ambition - "IES's aim is to become a world leading educational provider by contributing to society and creating high aspirations for future generations".