News

Vi kommer fortsätta publicera statistik om våra skolor

I tisdags, den 17 december, publicerades domen avseende Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) överklagande av SCBs beslut att inte ge ut information om bland annat betyg och elevsammansättning för friskolor där det bara finns en friskola i kommunen. Domen kan läsas på flera sätt och det är oklart i skrivandes stund vilken statistik som Skolverket kan tillhandahålla framöver om domen vinner laga kraft. 

Vi tycker att SCBs tolkning av situationen är helt felaktig. Det går att dra begränsade slutsatser av en skolas ekonomi från denna statistik. Däremot är statistiken ett mycket viktigt underlag för föräldrar när de ska välja skola och bedöma kvaliteten på undervisningen. Det är därför av stor vikt att det även fortsättningsvis finns statistik som är framtagen för alla skolor enligt samma definitioner av en objektiv myndighet så att den anses trovärdig och går att jämföra. Likaså är tillgång till statistiken viktig för journalister, debattörer och forskare som har till uppgift att granska skolan. Denna statistikinsamling har fungerat mycket bra hittills och givit god transparens och möjlighet att jämföra och granska alla skolor, såväl kommunala som fristående.

Som börsnoterat bolag går vi än längre i vår transparens då en notering ställer krav på att vi varje kvartal publicerar en delårsrapport med resultat- och balansräkning som också finns tillgänglig på vår hemsida. Där går att utläsa hur vi använder skolpengen vilket gagnar både offentligheten och samarbetspartners som kan bedöma att vi är solida. Att vara transparent med ekonomiska resultat skapar emellanåt förstås debatt i media, men fördelarna överväger nackdelarna och självklart ska verksamheter som finansieras av skattepengar visa hur de använder dem, minst årsvis – det borde gälla alla skolverksamheter.

Vi noterar att även Skolverket är bekymrade över kammarrättens beslut i ärendet. Vi hoppas att SKR beviljas prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen så att frågan kan avgöras och få en slutlig tolkning. Vi avvaktar det slutliga avgörandet i ärendet.

Oavsett vad som händer som en effekt av domen, kommer Internationella Engelska Skolan fortsätta att publicera samma information som tidigare och vi hoppas att enskilda aktörer och Skolverket kommer hitta en annan gemensam lösning så att jämförelser mellan skolor även fortsättningsvis kan göras. 

National Tests see IES students shine

National Tests see IES students shine

Grade nine national test results for 2019 have seen students from IES achieve strong results.

Figures for 2019 have now been released by the Swedish National Agency for Education (Skolverket). They show that a greater proportion of Internationella Engelska Skolan students have again managed to achieve top grades (A-C) for every subject tested, when compared to the average for Sweden, the average for municipal schools, and the average for free schools.

Damian Brunker, head of quality and academics for Internationella Engelska Skolan said: “The national tests are the most credible measure of knowledge which exists in the Swedish educational system.”

“This is the outcome of years of hard work by more than 3,600 grade nine students, and their teachers, at IES schools throughout Sweden. These results represent hours of study and individual effort, which has helped student after student to  do better than they perhaps thought possible.”

The pattern of a greater proportion of IES students earning a better grade held for all subjects for which there are national tests, including all science and social science subjects.

In grade six, where only maths, Swedish and English are tested, a higher proportion of IES students also achieved the top grades, although the difference was less pronounced.

Mr Brunker added: “IES students come from a range of backgrounds, which usually represent the area the school is in. We do not choose our students, they choose us, and we have schools in both traditional middle-class areas but also in tougher areas. 

"The results clearly show the positive effects of excellent teaching, setting high academic expectations, and a safe and orderly school environment where teachers can focus their energies on teaching, and students are able to concentrate without distractions.

“This is what IES offers its students, and the results show that it is this quality of teaching and learning that can help any student to achieve success, irrespective of their background.”

IES students join New York Academy of Sciences

IES students join New York Academy of Sciences

(Junior Academy Members: L-R Elias and Victor from IES Länna)

Eight students from five IES schools have joined a prestigious group of young international scientists and mathematicians.

The New York Academy of Sciences started its Junior Academy to encourage talented students from around the world to work together, with companies and experts to find innovative solutions to global challenges. Now the group has recruited students from IES schools in Johanneberg, Liljeholmen, Huddinge, Sundsvall and Länna for this STEM project (science, technology, engineering and mathematics).

Students taking part in the project compete in challenges over 70 days with topics around some of the greatest issues humanity faces today, including issues around public health, nutrition, hygiene, climate change and energy, among others.

Two of the students taking part are Victor and Elias from IES Länna. 

Elias said: “I have always loved to come up with solutions and design work, I love these subjects and working in groups, so I can learn from all of these different people from around the world. That is the biggest part of it, you get to be part of this community and solve problems with people.

"The school told me about this opportunity, I got help from my teachers to write my application, and one of my teachers wrote a recommendation letter. I couldn’t have written such a good application without all that help.”

Victor added: "I will learn to work in teams and with people from all over the world, make friends, and learn about people with different abilities.  For example, right now I am not good at coding but I might get a lot better and learn more, maybe develop interests I do not have today.

"When I talked to my parents, they weren’t too sure I would succeed. When I told them that I got in they were really happy, they said congratulations and that I could choose dinner.  I chose kebab, of course.”

Being part of the programme means that the students taking part are members of the New York Academy of Sciences, which once had Charles Darwin and Thomas Edison as members.

The students work in their free time to find the best solution to the challenges which have been posed.  Those taking part choose who they want to work with, through a global network where they can create a profile which lists their skills and interests.

Now both Victor and Elias have been approached by other students from around the world, keen to enlist their help for the challenges.

Elias said: “I have a lot of messages telling me that they want to learn things together and asking if I want to team up. A lot from Sweden, but also from Pakistan and Egypt, there are a lot from those countries and India. I’m amazed that they want to learn from me and team up with me, it just feels good”

Mr Pruden, academic manager at IES Länna, has been one of those encouraging the two students to apply to take part.

He said: “We were really hoping that one of the two might get in, and when we got the emails to say that they would both take part, we had an academic euphoria. It was a nice feeling and great to see how much both of these students really lit up."

Those teams who win a challenge are given an all-expenses-paid trip to the New York Academy of Sciences in New York City for the annual Global STEM Alliance Summit, where they receive prizes and special recognition.

That is something Victor has his eye on, but he thinks this year will be spent learning how the system works, so that he has a greater chance of winning challenges in the years to come.

He said: “Of course it would be really fun to go to New York but I have plenty of time to win a challenge, I can be part of the community for five years.  Now I will focus on learning the community and seeing how it works.”

IES wishes all the students taking part the best of luck and hopes that they reach New York.

IES plans schools for Värmdö and Sigtuna, opening August 2021

IES plans schools for Värmdö and Sigtuna, opening August 2021

IES today announced two newly built F-9 schools, planned to open in August 2021, in Sigtuna and Värmdö. 

IES Sigtuna (pictured above) will be built in Sigtuna Stadsängar, a new and sustainable area being built just outside central Sigtuna.  The school will be close to lake Mälaren and woods nearby, and will have good transportation links to both Sigtuna and Märsta.

IES Värmdö will be built in Charlottendal, just southwest of Gustavsberg centre. The school will be centrally located by a new residential area, with good access to public transport. 

Cecilia Marlow, interim CEO of Internationella Engelska Skolan, said: “We are happy to be part of Sigtuna and Värmdö municipalities’ investments to provide more schools and quality education for all students, regardless of background. Many parents have campaigned for an IES school in these areas for a long time, and it is therefore gratifying that we will now build two brand-new schools there. We look forward to welcoming all students to brand new premises where, in a safe an orderly environment, they can be motivated to do their best.”

 

IES Värmdö, planned for August 2021

Families can already register their interest in places at the two schools by visiting these links:
IES Sigtuna - https://sms.schoolsoft.se/engelska/jsp/public/right_public_studentqueue.jsp?school=iessi
IES Värmdö - https://sms.schoolsoft.se/engelska/jsp/public/right_public_studentqueue.jsp?school=iesva

The queues for our schools operate on a first come, first-served basis, and those who apply sooner are more likely to be offered a place. The first offers of places are usually sent out in the spring the same year the school opens.

As the projects progress we will launch websites for each school, which will provide more information to families in the local area.
 

Replik i Dagens Samhälle - Det är nödvändigt med vinst för att utveckla skolan

Replik i Dagens Samhälle  - Det är nödvändigt med vinst för att utveckla skolan

Markus Larsson på tankesmedjan Balans påstår att han vet hur vinster i Internationella engelska skolan (IES) uppkommer. Men faktum är att vi varken har lägre löner, lägre lärartäthet och sannolikt heller inte färre svåra elever. Vi är transparenta om vår verksamhet. Nedan följer därför korrekt information om IES.

Det är inte bara friskolor som behöver gå med vinst. I kommunallagen anges att även en kommunal verksamhet ska ha ett överskott (”god avkastning”). Ett överskott behövs för att det ska finnas pengar över som buffert om något oväntat händer, för att klara tuffare år utan att det drabbar eleverna och för att investera i framtiden för skolan – i lokaler och utrustning samt i nya skolplatser i nya skolor.

De senaste fem åren har IES haft en vinst efter skatt om totalt 667 miljoner kronor, betalat 200 miljoner kronor i bolagsskatt (kommunala skolor betalar inte bolagsskatt), investerat 335 miljoner kronor i skolorna och öppnat tio nya skolor för över 8 000 nya elever. En ny skola går vanligen inte med vinst förrän efter tre till fem år, vilket betyder att pengar för driften tas från tidigare vinster som  sparats i företaget. Det skulle således inte vara möjligt att öppna nya skolor utan vinst.

Vinsten uppstår genom att vi har fulla skolor och noggrann uppföljning och planering av ekonomin. Vi har också relativt stora och många skolor och kan därigenom driva dem effektivare genom att kostnaderna för it, administration och andra gemensamma kostnader slås ut på många elever. Kostnader såsom personal-, måltids- och hyreskostnader är däremot i stort sett desamma som för andra skolor inom samma område.

Elevsammansättningen är mycket blandad då vi går efter principen att först i kö får först plats.

  • Vi har sammanlagt 26 000 elever från 160 olika kommuner i våra 37 skolor.
  • Skolorna ligger i olika slags områden, både traditionella medelklassområden och tuffare områden såsom Skärholmen, Kista och Söder i Helsingborg.
  • 38 procent av eleverna har utländsk bakgrund jämfört med 24 procent i genomsnitt i kommunala skolor.
  • Statistik över föräldrars utbildningsbakgrund för elever med utländsk bakgrund är mycket osäker. Det saknas också statistik för en stor grupp av dessa föräldrar.
  • Andelen elever som når behörighet till gymnasiet är högre i våra skolor jämfört med det nationella snittet. Det gäller även de elever som har föräldrar med lägre utbildningsnivå, eftersom vi är övertygade om att alla elever kan nå lika långt om de får rätt förutsättning.
  • Vi har många elever med diagnoser. En lugn och strukturerad miljö fungerar bättre för dessa barn, vilket deras föräldrar vet. Vi sätter in de resurser som krävs för de ska lyckas, men vi blir endast kompenserade av elevernas hemkommun med 20 procent av kostnaden.

Vår ersättningspolitik är tydlig – vi tillhandahåller attraktiv ersättning som är i linje med arbetsmarknaden för lärare. Ersättningen för IES-personal är konkurrenskraftig och vi ser till att den förblir det. Vi har jämfört våra löner med statistik från SCB och den visar att vi betalar i nivå eller till och med mer för lärare upp till 45 år. 75 procent av våra lärare är under 45 år.

Vi har en organisation som skiljer sig från andra skolor. Vi har, utöver lärarna, många vuxna som stödresurser runt om i skolan för att skapa en trygg och säker miljö. I genomsnitt har vi två lärare per klass och ytterligare en vuxen per klass, det vill säga en vuxen per tio elever.

Efter mer än 25 år som skola vågar jag påstå att vi vet att vårt sätt att bedriva undervisning fungerar väl. Vi är stolta över att bidra till samhället genom att ge 26 000 elever, oavsett bakgrund, en utbildning av hög kvalitet. Vinsten behövs för att vi ska kunna fortsätta utveckla svensk skola.

Cecilia Marlow

tf VD Internationella Engelska Skolan

Sidor