News

IEGS student's interview with Nobel Prize winner Didier Queloz

IEGS student's interview with Nobel Prize winner Didier Queloz

Natural Science student Jin Manlai, from Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm, recently took the amazing opportunity to film an interview with a Nobel prize winner.

She interviewed Physics Laureate Didier Queloz after he won the prestigious prize for his discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.

The video has now been posted on the Nobel Prize Youtube Channel and you can see it here.

 

You must consent to third-party cookies to view this content.

 


 

 

 

Internationella Engelska Skolan plans a new school in Vårby

Internationella Engelska Skolan plans a new school in Vårby

Internationella Engelska Skolan has signed a rental agreement to open a school in Vårby, in Huddinge municipality. The school is planned for August 2023.

The school will be in Vårby Udde where Huddinge Municipality is now planning a new residential area with approximately 2,000 homes, together with schools, preschools, nursing homes, shops and parks. It will be a compulsory school with two parallel classes for grades F-9 and will teach approximately 600 students when fully developed. If all the necessary permits are in place, the queue for IES Vårby will open on 1 February 2022.

Anna Sörelius Nordenborg, CEO of Internationella Engelska Skolan, said: "Huddinge is one of the fastest growing municipalities in the country and needs more school places in the coming years. We already have two schools in the municipality and are proud to be able to contribute another high-quality school. We look forward to welcoming all students, regardless of background, to newly-renovated and attractive premises where we will motivate them to do their best in a safe and calm school environment."

The contract depends on a building permit and permission from the Swedish Schools Inspectorate (Skolinspektionen).

Internationella Engelska Skolan öppnar en ny skola i Växjö

Växjö skiss

Internationella Engelska Skolan kan idag meddela att vi kommer att öppna en ny skola i Växjö med planerad start hösten 2022.

Skolan kommer att byggas i Telestadshöjden, ett nybyggt område strax söder om Växjö där Skanska och Växjö kommun utvecklar ett helt nytt bostadsområde med ett stort antal nya lägenheter, villor och parhus. Skolan planeras att bli en tvåparallellig grundskola med årskurserna F-9 och fritids som när den är fullt utbyggd kommer att ha cirka 600 elever. Kön till IES Växjö kommer under förutsättning att alla tillstånd erhålls att öppna 1 februari 2021.

- Vi är stolta över att få vara med och utveckla Växjös satsning på utbildning i detta nya område. Skolan byggs med höga krav på hållbarhet vilket är viktigt för våra elever och oss. Vi ser fram emot att välkomna alla elever oavsett bakgrund till vår nya skola där de i en lugn och säker studiemiljö kommer att motiveras till att göra sitt bästa, säger Anna Sörelius Nordenborg, VD för Internationella Engelska Skolan.

- Ett nytt attraktivt bostadsområde håller på att växa fram i Växjö. Fler bostäder och nu även en ny skola. Jag är glad att vi har en fristående aktör som nu satsar på Växjö och bygger en skola i Telestadshöjden, säger Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande (M), Växjö kommun.

 

Corona viruset - uppdaterade rekommendationer

(1:a mars)

Vi förstår att många elever, föräldrar och medarbetare är oroliga för spridning av coronaviruset efter sportlovet. Folkhälsomyndigheten har inte ändrat sin rekommendationer och bedömning att symptomfria vuxna och barn kan gå till skolan som vanligt. Däremot har Skolverket 1 mars ändrat så att det blir möjligt för oss som huvudman att låta oroliga elever som rest från regioner utsatta för smittspridning att stanna hemma utan att riskera olovlig frånvaro. Det tycker vi är välkommet och har därför justerat våra instruktioner.

Vi kan försäkra att vi har våra elevers säkerhet och hälsa som vår högsta prioritet. Vi följer myndigheternas rekommendationer noga och återkommer omgående om det finns anledning att införa striktare rutiner eller förändra råden.

En elev eller medarbetare som varit i ett drabbat område, men är symtomfri
En person som varit i ett drabbat område, se lista nedan, men är symtomfri ska vara uppmärksam på eventuella symtom som hosta, andningssvårigheter och feber och om symptom eller misstanke om symptom uppkommer ska personal eller elev stanna hemma och kontakta 1177 Vårdguiden omgående för rådgivning och handläggning .  

Både barn och vuxna kan enligt Folkhälsomyndighetens bedömning ur smittosynpunkt återgå till skolan om de är symtomfria. 

Vi förstår emellertid elevernas och vårdnadshavarnas oro och om vårdnadshavaren anser att det är befogat kan elever som nyligen är hemkomna från något av de nedan listade områdena stanna hemma i 14 dagar efter hemkomst utan att riskera olovlig frånvaro. Vårdnadshavare ska då anmäla detta till mentor som gör upp en plan för hur hemstudier under tiden ska ske.  

Länder som per 1 mars räknas som utsatta för smitta är:

  • Hubei eller annan provins tillhörande Kinas fastland där smittspridning pågår
  • Norra Italien
  • Iran
  • Sydkorea

En elev eller medarbetare som nyligen varit i ett område där smittspridning pågår och som får symtom
En person som nyligen varit i ett område där smittspridning pågår och nu uppvisar symtom som hosta, andningssvårigheter och feber ska kontakta 1177 Vårdguiden via telefon för vidare rådgivning och handläggning.

En elev eller medarbetare som träffat någon som visat sig vara smittad 
En person som träffat någon som visat sig vara smittad ska oavsett om personen har symtom eller ej kontakta 1177 Vårdguiden via telefon för vidare rådgivning och handläggning. 

Vid all sjukdom ska sjukanmälan göras till skolan och man ska stanna hemma enligt vårdens anvisningar.

Hygienföreskrifter för elever och personal  för att förhindra luftvägsinfektioner

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögonen samt att undvika nära kontakt med sjuka människor
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. 
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra. 

För fler råd och information om viruset: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyacoronavirus

200301

Internationella Engelska Skolan

IES student among Junior Academy winners

Alice Forslund, a 13-year old student at IES Johannesberg, was part of the winning team in the Intelligent Homes & Health challenge in the Junior Academy. Her team has competed with another 89 international teams and more than 400 students from around the world.

The New York Academy of Sciences started its Junior Academy to encourage talented students from around the world to work together with companies and experts to find innovative solutions to global challenges. The winning solution by Alice and her team is called "Health Sync” in which they integrate a multitude of solutions in a very innovate yet applicable way. 

One of the judges, Patrik Alexandersson, director of the Centre for Healthcare Improvement (CHI) at Chalmers, wrote:

“The Health Sync project implicates that many of the solutions to our health related problems could be supported by not one solutions but the integration of different solutions. One might argue that combining and integrating different components in a complex world is where many future engineers will spend most of their working life – and the members has already shown the ability to be that future colleague!”

We are all extremely proud of the achievement by Alice and her team and wish her the best of luck when she goes to New York City for the Global STEM Alliance Summit to present the case to researchers and business leaders.  

International cooperation lies at the heart of our values at IES. We hope to see even more applicants from IES schools in upcoming recruitment for the Junior Academy and other projects of its sort.

Sidor