News

Öppna skolor med höga ambitioner

Att ”hålla skolorna öppna” låter ibland som ett icke-beslut, som om man bara valt att inte stänga och att vardagen i skolan fortsätter som vanligt. Men för Internationella Engelska Skolan och alla andra som håller skolorna öppna ställs nya krav på alla – elever, föräldrar, myndigheter och skolans personal och ledare. Vi är nu med och snabbutbildar permitterad och varslad personal för att öka personaltätheten i grundskolan under coronakrisen. Detta är bara ett exempel på de ovanliga och nya arbetssätt som krävs för att avlasta medarbetarna.

Som VD för Sveriges största fristående grundskola, Internationella Engelska Skolan, med 37 skolor och drygt 27 000 elever är jag glad över att vi kan vara med och bidra till att hålla samhället igång. Men framförallt är jag stolt över att vi finns här i en tid när många elever behöver tryggheten i skolmiljön mer än någonsin. 

Vi bestämde oss tidigt för att göra vårt yttersta för att hålla våra skolor öppna och undervisningen så normal som möjligt. Men situationen på våra skolor är allt annat än normal. Mycket tid går just nu åt för lärarna att följa upp elever som inte kommer till skolan. Samtidigt ska en god kvalitativ utbildning upprätthållas och balanseras med en god arbetsmiljö. Möjligheten att ha delar av undervisningen digital hjälper i dessa lägen. Många skolor brottas med hög sjukfrånvaro bland personalen, oroliga elever och en strid ström av nya rekommendationer och riktlinjer som ska implementeras. Den dedikation som finns, inte bara på våra skolor, utan hos all skolpersonal är beundransvärd. Jag instämmer helt med Lärarförbundets ordförande som här om dagen uttryckte att samhällets stora hjältar finns i skolans värld. 

När problemen hopar sig har man två val. Att sänka ambitionerna eller sträcka på sig och kliva fram. Vi har bestämt oss för att kliva fram. Det gör vi på många sätt. Nu senast under initiativet Beredskapslyftet där tillfälligt tillgängliga personalresurser mobiliseras för att förstärka bland annat skolor. Vi utbildar talanger från andra branscher och ger dem handfasta tips för att kunna stötta upp i våra och andras skolor runt om i Stockholm. Under tider som dessa måste vi alla ta ansvar samt hjälpa varandra.

I skolan finns många hjältar som förtjänar vår uppskattning. De funderar inte på hur de ska inreda sitt hemmakontor utan fokuserar på våra barn genom att ta sig till jobbet med kollektivtrafiken varje morgon och förbereda nästa lektion. Visa gärna dem som sliter i skolan din uppskattning. Följ myndigheternas rekommendationer och håll sjuka barn hemma men om inga medicinska skäl finns - skicka också ditt friska barn till skolan.

Anna Sörelius Nordenborg
VD Internationella Engelska Skolan

IES får inga rabatter från kommuner

I flera artiklar de senaste dagarna har olika skribenter påstått att IES får hyresrabatter och/eller rabatterad mark från kommuner och därmed gynnas på ett otillbörligt sätt. Detta stämmer inte vilket vi har påtalat för dessa media. Vi får lokalkostnadsersättning från respektive kommun enligt de lagar och regler som gäller. Vi köper ingen mark från kommuner utan tecknar hyresavtal med olika byggföretag som köper mark. 

Det behöver byggas många nya skolor i Sverige de kommande åren för att möta det ökande antalet elever. Att bygga en ny skola kostar inte sällan mer än 500 miljoner kronor och medför därför en högre hyra än äldre byggnader. Frågan i många kommuner handlar därför om hur de ska kunna hantera denna investeringsutmaning. Vi arbetar därför tillsammans med kommunerna för att hitta lösningar som möjliggör nya skolor med höga krav på kvalitet och utformning samtidigt som skattemedel hanteras med försiktighet.  

Den lokalkostnadsersättning som ges av kommuner till fristående aktörer sätts normal baserat på kommunens kostnader för befintliga skolbyggnader. Om kommunens skolor är äldre och inte har renoverats under senare år, kan det uppstå ett stort glapp mellan faktisk hyreskostnad och kommunens ersättning. Om detta glapp är uppenbart orimligt tillåter lagen att kommunen ersätter aktören högst för faktisk hyreskostnad. 

Internationella Engelska Skolan har utvecklat en metodik för att bygga nya skolor kostnadseffektivt. De nya skolorna utformas utifrån de behov som elever, lärare och kommun har och utifrån den svenska läroplanen avseende ämnen och antalet timmar i olika årskurser. Genom att ytorna används effektivt kan vi få ner byggkostnaderna och bygga till en lägre kostnad än vad många kommuner lyckas göra och därigenom spara skattebetalarna pengar. I många kommuner klarar vi finansieringen även för nybyggda skolor till kommunens genomsnittliga lokalkostnadsersättning och ingen extra ersättning behövs.

Emellertid är detta omöjligt i vissa kommuner där lokalkostnadsersättningen är uppenbart för låg. Då är ett ytterligare tillskott nödvändigt för att det över huvud taget ska gå att bygga en ny skola - oavsett vem som är huvudman. Vi tecknar upp till 25 åriga hyresavtal med fastighetsägare och tar därför betydande risk. Genom att kommunen tillåts ersätta den aktör som tar risken och inte alla aktörer när en ny skola byggs – oavsett om det är en kommun eller en fristående aktör, slipper kommunerna betala oskäligt höga ersättningar till huvudmän, som inte har lika höga kostnader för sina lokaler till följd av nybyggnation eller renovering. Detta är en fullt rimlig princip från ett samhällsekonomiskt perspektiv oavsett vad man har för uppfattning om fristående aktörer då det totalt sett blir det billigare för skattebetalarna när kommunen använder privata aktörer för att lösa en del av skolutmaningen. 

Ett förtydligande avseende lokalkostnadsersättningen och undantag gjordes i skolförordningen 2018. Tidigare utbildningsminister Gustav Fridolin har i en skrivelse redogjort för detta vilket kan läsas på riksdagens hemsida via denna länk:  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/skolors-lokalkostnader_H512720

Även SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) är tydliga i sin rekomendation angående detta

Beredskapslyftet and IES - Helping Stockholm’s Schools Stay Open

Beredskapslyftet and IES - Helping Stockholm’s Schools Stay Open

During the Corona pandemic staff at schools are working incredibly hard to continue to provide education and keep schools open, as this is vital to society.

While staffing levels at schools can be strained, there are many people from other industries who have lost their regular jobs.

As part of a new initiative by Beredskapslyftet, IES will arrange a three day intensive training course for SAS staff members to give them the skills and tools needed to step into compulsory schools in Stockholm as soon as possible.  The first training session will start on the 15th of April, with a view to providing support staff to schools immediately.

The free programme is not only for IES schools, and two other schools have already signed up to take part - Fryshuset and Kista International School.

Anna Sorelius Nordenborg, CEO of IES said: “During this practical and intensive course, we will give the participants the tools they need to support education. Schools need to be strengthened with more staff in several different areas to remain open in a strained staffing situation. The course provides an introduction to conducting lessons but also how to manage a class and support young people. It feels fantastic to be able to support our teachers with more adults in school.”

The first training session is for 25 people and will take place both digitally and on site at Internationella Engelska Skolan’s site on Södermalm. The hope is that following a successful first programme more sessions can be arranged in the near future.

For more information please see Beredskapslyftet’s press release. ( EnglishSwedish )

Keeping schools open (corona update)

Keeping schools open (corona update)

Dear all,

There is a huge flow of information at the moment and we want to update you, briefly and concisely, on the situation at Internationella Engelska Skolan.

Internationella Engelska Skolan decided early on to keep our schools open as far as possible; and that remains our position today, our schools are open. We will adapt to the circumstances and continue to provide classroom education until the authorities tell us to stop, or it is no longer possible. 

IES has not closed any compulsory school. Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm has gone over to full-time distance learning according to the Government’s directive. 

Our compulsory schools are open to all students. However, due to the large number of absent staff, we have adapted our teaching, switching to distance education for certain grades and / or certain subjects for a limited time. This is in order to ensure both the students' educational quality and work environment. We continuously evaluate the situation and plan how we will return to regular teaching once staff are back.

Please keep reminding everyone of the “simple” rules:

  • If you are sick or have the slightest symptoms, stay at home.
  • Stay at home for two days after the last symptoms have ceased.
  • Parents should report absent students to school according to normal routines. 

Stay safe and healthy,

Internationella Engelska Skolan.

Staying Open and Providing Support (March 17)

Staying Open and Providing Support (March 17)

Dear all,

Our country is facing a severe crisis and the situation has continued to develop rapidly. In an environment with alarming headlines, social media filling up with experts commenting and one country after the other closing its borders, students are becoming increasingly scared and worried. There are no clear answers to the myriad questions being asked. At this time it is more important than ever that our students find our schools to be there when needed. We know that our schools, for many, have become a safe place where they can meet and talk to teachers and friends. They need to talk because they have difficulties understanding what is happening just as we us adults do. Some are very scared.

That is one of several reasons why we stay open when there are increasing demands for an immediate closure of all schools. We do understand the fear and worry that prevail, and we share the same concerns as we also have families and loved ones who are within the risk group. Many of us working within our schools also have our own children amongst students.

The Swedish Government and authorities urge institutions as schools to remain open and not contribute to this rapidly escalating closure of the Swedish society. We can only speculate if our authorities will take the decision to close our schools but up to that point we have an obligation to continue as long as is physically possible. Many parents are now working flat out, day and night, trying to keep our society afloat and need us to be there for them. All of us that have chosen to work within schools one way or the other are very much aware of the responsibility we have. We will stay open as long as possible and will only close if ordered to or when we find that we are unable to uphold the safety of our students and staff. Our schools are no less safe than the rest of society, perhaps to the contrary. 

The course of action we have chosen from the beginning of this crisis is to follow the recommendations of the authorities and prepare to escalate as necessary and as the situation demands.That is the decision we took and we stand by it. 

As of Wednesday, March 18, Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm is going over to full-time distance learning according to the Government’s directive presented on Tuesday, March 17.

We have now unfortunately come to the point where we have to gradually shift to distance education in some of our schools. Our schools are well prepared for this. Our principals have full mandates to, within certain limitations, take executive decisions depending on the local situation. Our schools will focus their resources where they are best needed so depending on the situation there could be changes in the schedule. The decisions will be taken in each school by each principal and in dialogue with IES head office.

Our principals have already started to prepare a shift from classroom teaching to distance teaching and they will issue instructions when needed. The situation is different across our schools and while some schools will implement immediate changes some will continue as normal. Each school will issue information for their students and parents.

Distance education means that our schools are open as teaching is still being conducted.

IES  is now planning for what must be done later this term as there are many questions but we will address them as soon as possible. What to do with national tests, how to ensure that we can compensate for lost teaching hours, how to catch up in subjects that cannot be taught on distance (PE, Home economics, Crafts etc)? What about gymnasievalet? There are many questions and few answers but we will come back with information as soon as possible. Right now our focus is on the immediate situation and we ask for your patience.

Please keep reminding everyone of the “simple” rules:

  • If you are sick or have the slightest symptoms, stay at home.
  • Parents report absent students to school according to normal routines.
  • Stay at home for two days after the last symptoms have ceased. 

Stay safe and healthy,

Internationella Engelska Skolan

Sidor