Vi betalar konkurrenskraftiga löner i linje med den lokala arbetsmarknaden för lärare

Den statistik som Skolvärlden i dag den 15 augusti 2019 publicerat tar inte hänsyn till flera väsentliga faktorer i sin jämförelse. 

  1. IES siffra inkluderar bara baslön till förstelärare. Med tillägg för lärarlönelyftet och andra tillägg för ansvar en förstelärare kan ha är lönen för förstelärare i IES i snitt 41 700 kr per månad. 
  2. IES har i snitt yngre lärare än snittet för förstelärare i landet. I den statistik Skolvärlden publicerat kan utläsas att snittåldern för förstelärare är över 45 år. Cirka 75% av IES förstelärare är under 45 år. För förstelärare i ålderskategorin över 45 år ökar lönen med ytterligare cirka 2 000 kronor per månad.
  3. Vi betalar enbart förstelärartillägget till de lärare som tillbringar stora mängder tid på att interagera direkt med studenter, snarare än rektorer eller biträdande rektorer som eventuellt undervisar några timmar. Det betyder att vi inte ger denna extrafinansiering till de bäst betalda bland våra anställda, vilket också påverkar snittet. Andra skolor kan fördela finansieringen på andra sätt.
  4. Som framgår av statistiken är det skillnader på lön över landet beroende på den lokala arbetsmarknaden. Det är även så för IES och vi anpassar lönerna till den lokala arbetsmarknaden. IES har 37 skolor från Skellefteå i norr till Lund i Söder, men rapporterar sin statistik som en huvudman. 

Vår ersättningspolitik är tydlig – vi tillhandahåller attraktiv ersättning som är i linje med arbetsmarknaden för lärare. Ersättningen för IES-personal är konkurrenskraftig och vi ser till att det förblir så, vilket innebär att vi kan rekrytera och behålla kvalificerade, engagerade och professionella lärare för att utbilda våra studenter.

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare