Vi är en skola för alla

Vi är en skola för alla

Internationella Engelska Skolans övertygelse är att alla barn oavsett bakgrund kan lyckas om de får möjlighet till utbildning av god kvalitet.

Vi har 36 skolor i områden med stora skillnader i demografi och vi brinner för att hjälpa alla elever att nå sin fulla potential.   Det betyder att både högpresterande elever har rätt till en utbildning som stimulerar och utmanar dem, och att elever som behöver stöd ska få det.

IES är samarbetspartner till många kommuner runt om i Sverige. Där vår ambition är att vara ett komplement till kommunala skolor, underlätta integration och anpassa oss till det långsiktiga behovet för varje enskilt område.

För att gå i våra skolor behöver man ställa sig i kö. Kön är öppen för alla. Det är ett rättvist system där barnet som stått i kö längst blir erbjuden plats först. På så sätt får alla samma chans, inte bara de som bor närmast eller har lättast för sig i skolan.  

Vi öppnar också skolor i områden med en hög andel utlandsfödda föräldrar och i områden med lägre utbildningsnivå. 38 procent av våra elever har utländsk bakgrund, jämfört med genomsnittet om 25 procent.

Det vi kan se från många orter där vi har skolor som gör skillnad i elevsammansättningen är var skolan ligger, men framförallt hur tillgänglig och tydlig informationen om det fria skolvalet är. I vissa kommuner måste informationen bli tillgängligare, enklare och erbjudas på fler språk så att fler föräldrar aktivt fattar ett beslut om sitt barns framtid. Låt skolvalet bli obligatoriskt!

Våra skolor har haft en betydande positiv effekt för många områden, såsom Kista och Skärholmen i Stockholm, Fröslunda i Eskilstuna och Söder i Helsingborg. Områden som är starkt segregerade. Trots detta är 97 procent av våra elever behöriga till gymnasiet.

Vi väljer inte vilka elever som går i våra skolor och kan visa att vi når bättre resultat även för  elever som har föräldrar utan eftergymnasial utbildning. I våra skolor går 94 procent av dessa elever ut nian behöriga till gymnasiet medan genomsnittet för alla skolor i Sverige endast är 78 procent. Det är ett tydligt bevis att det är kvaliteten på utbildningen och inte bakgrunden som avgör.

Låt oss alla engagerade i skola arbeta för bättre kvalitet på utbildningen i Sverige. Det behövs 1 000 nya skolor de närmaste åren och alla behöver hjälpas åt, för våra barns skull.

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.