IES opening a new school in Skellefteå

IES opening a new school in Skellefteå

Ansök här för en plats i kön till IES Skellefteå.

Den 14 juni 2018 meddelades att diskussioner förts mellan Skellefteå kommun och Internationella Engelska Skolan(”IES”) om att öppna en skola i kommunen 2019. Diskussionerna avsåg möjlighet för IES att bedriva verksamheten i den av kommunen ägda Brännanskolans lokaler. 

IES har nu tecknat hyresavtal med Skellefteå Industrihus AB som ägs av Skellefteå kommun om att starta verksamheten med start läsåret 2019/20. Verksamheten kommer att omfatta grundskola från förskoleklass till årskurs 9 och fritidshem. Initialt beräknas antalet klasser uppgå till 10 och fullt utbyggd omfattar skolan 20 klasser.

”Vi tror på att ett konkurrenskraftigt och internationellt näringsliv skapar en attraktiv och växande arbetsmarknad. För att uppnå detta är det en förutsättning att näringslivet kan rekrytera experter till sina verksamheter och att Skellefteå upplevs som en attraktiv plats för både svenska och utländska familjer, säger Kristina Sundin Jonsson, kommunchef i Skellefteå.

”Skellefteås näringsliv såväl som föräldrar har under lång tid framfört önskemål om den typ av pedagogik Internationella Engelska Skolan erbjuder. Det har vi lyssnat på och vi tror att den här etableringen och Skellefteås utbildningsmöjligheter som helhet är avgörande för fortsatt hållbar tillväxt”, säger Maria Marklund (S), kommunalråd i Skellefteå kommun.

Annette Brodin Rampe, VD för Internationella Engelska Skolan kommenterar: ”Vi har fått ett fantastiskt välkomnande från Skellefteå kommun. Vår etablering är ett mycket bra exempel på hur vi genom ett nära samarbete med kommunen, boende och framgångsrika internationella företag blir en del av lösningen för att säkerställa tillgången på utbildning av högsta kvalitet i kommunen. Vi ser fram emot att vara med och bidra till Skellefteås och dess invånares framtid.”

Ansök här för en plats i kön till IES Skellefteå.

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.