Vad vi erbjuder

You must consent to third-party cookies to view this content.

Den största fördelen med att jobba för IES är, självklart, den lugna och internationella miljön i våra skolor, där lärare kan undervisa och elever lära.


I våra skolor kommer du att få:

 • Fackligt godkänt kontrakt.
 • 18 undervisningstimmar per vecka.
 • 194 arbetsdagar i skolan per år.
 • En näringsrik pedagogisk lunch varje dag.
 • 1000 svenska kronor i friskvårdsbidrag per år.
 • Tjänstepension betald av IES.
 • Gott om stöd från skolan (planering av läroplan hantering av klassrum o.s.v.).
 • Professionell utveckling. 
 • En möjlighet att vara en vanlig lärare och mentor åt 16 elever i en av Sveriges bästa skolor.

Om du ansluter dig till oss från utlandet får du också:

 • Stöd med att hitta en bostad.
 • Hjälp med att komma igång med banker, få ett svensk personnummer o.s.v.
 • En enkelresa till Sverige.
 • Hjälp med att organisera visadokument.
 • Stöd med att lära dig Svenska.

Elevkontakt ger bonus på jobbet (UNT)

You must consent to third-party cookies to view this content.