Är du en IES lärare?

Vi rekryterar de bästa lärarna från Sverige och runt om i hela världen.

Just nu är vår personal ifrån:

Några ämnen undervisas genom ett språk. Engelska, matematik och naturvetenskap undervisas i engelska medan Svenska, Svenska som andraspråk och våra speciallärare undervisar i det svenska språket. Övriga ämnen varierar i undervisningsspråk från skola till skola beroende på vem den bästa läraren för ämnet är.

Våra skolor är skolor där lärare kan undervisa och elever kan lära. Detta beror möjligtvis på den starka betoningen Internationella Engelska Skolan har på att skapa en trygg och lugn miljö vilket främjar undervisning och inlärning.

All vår personal jobbar för att skapa den bästa inlärningsmiljön i skolan, istället för att lägga tid och energi på att etablera förutsättningar för lärande kan de istället kliva in i sitt klassrum med vetskapen om att deras lektion kommer att börja i tid och fortlöpa smidigt utan avbrott.

Vi jobbar på att bibehålla en atmosfär med en ömsesidig respekt mellan personal och elever i alla våra skolor genom att adressera lärarna som Mr eller Ms.

Våra lärare lär känna eleverna vid namn och personlighet. De hjälper dem att bygga upp en stark karaktär lika mycket som de jobbar för att stötta varje elev så att de kan nå sin fulla potential.

För att lyckas hos oss tror vi att du är:

Internationellt inriktad: Du kommer jobba med och lära dig ifrån kollegor som har olika utbildningar och erfarenheter från hela världen. Vissa elever har eventuellt inte svenska (eller engelska) som modersmål och du kommer därför att behöva anpassa din undervisning för att kunna nå varje elev.

Passionerad för ert ämne: Du vill inspirera dina elever till att älska ämnet lika mycket som du gör.

Entusiastisk för att undervisa och lära: Du delar vår övertygelse om att varje elev kan uppnå sin potential.

Flexibel: Du är villig att anpassa dig och att anta nya utmaningar.

Vi kräver att våra svenska lärare ska ha lärarlegitimation (Svenskt lärarcertifikat). Våra icke-svenska lärare ska ha en aktuell undervisningslicens/registrering med en kandidatexamen och lärarexamen, detta innebär i praktiken att en BEd, PGCE, PGDE, GDE, MaT. ESL ensamma kvalifikationer så som TEFL eller CELTA är inte godkända.