VD’s välkomstord

Välkommen till Internationella Engelska Skolans hemsida. Våra skolor i hela Sverige förbereder våra elever för framgång i en skolmiljö där lärare och eleverna kan fokusera på lärande.

Fru Barbara Bergström grundade Internationella Engelska Skolan 1993 för att erbjuda elever möjligheten att välja en skola där de kunde lära sig att behärska de engelska språket i en lugn och trygg skolmiljö som präglas av höga akademiska förväntningar på alla elever. Våra skolor karakteriseras av  ”Tough love”, en internationell angloamerikansk skolkultur med en synlig och närvarande skolledning. Våra skolor är en arbetsplats för elever och medarbetare med tydliga regler som all förväntas följa något som möjliggör att både lärare och elever kan fokusera 100% på lärandet.

Vi följer den svenska läroplanen (LGR 11 and GY11) men up till 50% av undervisningen sker på engelska med kvalificerade lärare utbildade i Canada, USA, Storbritannien, Sydafrika, Australien och Nya Zeeland och på svenska med legitimerade svenska lärare. Denna blanding av det bästa av Sverige och den engelsktalande världen hos våra medarbetare bidrar till att skapa en inkluderande internationell engelsk skolmiljö för alla våra elever oberoende av deras bakgrund eller ursprung.