Resultat

Siffrorna talar för sig själva.

Internationella Engelska Skolan har allt sedan den grundades 1993 vuxit snabbt och stadigt.

De viktigaste faktorerna i skolans tillväxt och framgång är våra fantastiska elever och inspirerande lärare. Tack vare deras trägna arbete, presterar alla våra skolor över det nationella svenska genomsnittet.

Företagets ekonomi är god, vilket ger oss en stabil ekonomisk grund att stå på - en stabilitet som säkerställer att vi kan behålla våra goda skolresultat.

Procentandel elever som uppnått högsta betyg (A-C) i de nationella proven (2016):

 

Antalet elever i Internationella Engelska Skolan i sverige  från 2002 till 2016: