INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Vårby Udde

Internationella Engelska Skolan Vårby Udde, planerad att öppna så snart alla nödvändiga tillstånd är på plats, blir en tvåspråkig skola som strävar efter att ge varje elev - oavsett bakgrund - förutsättningar att nå högt ställda kunskapsmål och navigera i en internationell miljö.

Ansök Digital Rundtur

Nyheter

Läs mer i vårt arkiv