News | 17 June 2022

Detaljplaneprocess försenar skolstart för IES Vårby Allé till 2024

På grund av förseningar i kommunens detaljplanearbete i Huddinge blir skolstarten för Internationella Engelska Skolan Vårby Allé framflyttad till augusti 2024.

Images

På grund av förseningar i kommunens detaljplanearbete med den nya stadsdelen Vårby Udde i Huddinge kommun, området där IES Vårby Allé är planerat att byggas, har beslut fattats att skolverksamhet inte kommer kunna startas till höstterminen 2023 som planerat. Skolstart för Internationella Engelska Skolan Vårby Allé blir istället augusti 2024.

Kön är fortsatt öppen och fungerar precis som tidigare. Vårdnadshavare behåller sin plats i kön och behöver inte göra något i det avseendet. 

Detaljplanearbete är kommunens ansvar och som en av många intressenter i stadsbyggnadsprocessen har Internationella Engelska Skolan ingen möjlighet att påverka processen. För mer information om detaljplaneprocesser, läs mer på Boverkets hemsida.