Barbara Bergström svarar Expressens Lars Lindström

Felaktig beskrivning av Engelska Skolan

Lars Lindströms kolumn i Expressen den 28 december belyser risken med att förlita sig på andras artiklar som fakta. Lindström påstår i sin text att ”ett amerikanskt riskkapitalbolag” tjänat en miljard kronor ”på svenska skolpengen”. Ty det har han sett hos SvT. Han fortsätter med att påstå att bl.a. Engelska Skolan skulle ha ”fler icke-utbildade lärare” än i kommunala skolor, ”lägre löner och sämre arbetsvillkor.” Ty det har han läst i DN.

Beskrivningarna är grovt felaktiga. Investerarna i TA Associates som huvudägare i Internationella Engelska Skolan under de åtta åren 2012-2020
tillhörde tre huvudkategorier: a) ledande amerikanska universitet, som Harvard och Cornell, b) pensionsfonder för offentliganställda lärare i flera delstater, c) allmännyttiga stiftelser, särskilt med inriktning på medicinsk forskning. Det är mest dessa tre kategorier som har fått finansiell del av Engelska Skolans expansion och åtföljande värdeökning. Det är något annat än bilden av ”riskkapitalister”.

Lindströms formulering ger vidare intrycket att det är skolorna och verksamheten som stått för den anförda ägarvinsten. Så är inte fallet. Vad som
hänt är att en seriöst nordeuropeisk fond, Paradigm AG – grundad av dalmasen Jan Hummel och med inriktning på att utveckla kvalitetsföretag – har köpt TA:s ägande. Det skedde i september 2020. Pengarna för köpet kommer från Paradigm, inte från skolorna.

En jämförelse, för att göra det tydligare. Expressen är ett aktiebolag. Antag att Schibstedt köpte Expressen från Bonniers för en miljard kronor. Pengarna för köpet kom då från Schibstedt, inte från Expressens verksamhet. Motivet för köparen skulle vara att denne såg utsikten av en god framtid för Expressen, som skulle kunna öka värdet på tidningen långsiktigt. Övriga påståenden om Internationella Engelska Skolan (IES) är lika felaktiga.

Om något, har våra skolor bättre arbetsvillkor för lärare än skolor i allmänhet i Sverige. Den ordning och arbetsro vi upprätthåller i våra skolor gör framförallt att lärare kan få utöva sitt yrke, att undervisa. Lönerna är inte sämre, jämfört ålder för ålder.

Påståendet om sämre utbildade lärare bygger på undermålig statistik. Hälften av lärarna hos IES har utländsk bakgrund, med sin lärarutbildning från länder som Kanada, England, Sydafrika och Australien. Intagningskraven är betydligt hårdare i dessa länder än i Sverige, och själva utbildningen bättre. SCB:s statistik, som DN gick på i sin nyhetsartikel, redovisar inte lärarexamen från andra länder än Sverige. Därmed missar den ca 1000 internationella lärare som arbetar i IES-skolorna. Den korrekta andelen lärare med full lärarutbildning är för IES detta läsår 85 procent, att jämföra med 78 procent som snitt för svenska skolor. Engelska Skolan har således en högre andel lärare med lärarutbildning
än normalt i Sverige.

Jag invänder inte emot att Lindström i sin egenskap av kolumnist uttrycker sin kritiska åsikt om friskolesystemet. Det är en ideologisk ståndpunkt. Fakta bör likväl vara korrekta och kontrollerade.

Barbara Bergström, grundare av Internationella Engelska Skolan